• کلیه افراد موظف به رعایت موازین شرعی و اخلاقی و عرف جامعه در مدت زمان استفاده از اماکن ورزشی مجموعه می باشند.
  • افراد موظف هستند از انجام هر گونه رفتارهای غیر ورزشی اعم از معاملاتی،شرط بندی و استفاده  داروهای نیروزا پرهیز نمایند .
  • مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال مفقود شدن اشیاء شخصی و قیمتی و نیز صدمات فیزیکی یا روحی وارده به افراد ندارد.
  • انتقال کارت عضویت مجموعه به سایر افراد ممنوع و در صورت بروز چنین امری کارت عضویت از درجه اعتبار ساقط شده و از ورود وی به مجموعه جلوگیری خواهد شد.
  • پکیج های اعتباری فروخته شده هریک زمان مشخص دارند که در زمان فروش به اعضا اعلام می گردد ( بدیهی است پس از اتمام پکیج اعتباری با خرید پکیج جدید مبلغ مانده از پکیج قبل انتقال می یابد و قواعد کسر بر اساس پکیج جدید خواهد بود  ) .
  • استفاده از کفش استاندارد و لباس ورزشی متعارف جهت استفاده از باشگاه الزامی است.
  • از پارک کردن خودروهایتان در مبادی پر خطر  جدا خودداری فرمائید.
  • هر گونه توهین به مسئولان مجموعه باعث باطل شدن کارت عضویت گردیده و حق هر گونه اعتراض به تصمیم مجموعه از فرد خاطی سلب می گردد.
  • با توجه به قوانین بهداشت استفاده حوله شخصی در اماکن آبی الزامی می باشد و حوله های مجموعه برای استفاده از سونا خشک در نظر گرفته شده است.