مجموعه ورزشی هتل ارم

لیست پکیج ها

آموزش شنا و بدنسازی فرعی

4.000.000 تومان

  • تعداد 10 جلسه ( جلسه ای 400.000 تومان )

اعتبار 6 ماه

حمام سنتی

1.500.000 تومان

  • تعداد 5 جلسه 

اعتبار 6 ماه

ماساژ

5.000.000 تومان

  • تعداد 5 جلسه (یک ساعته)

اعتبار 6 ماه

%10 تخفیف

عضویت شارژی

18.000.000 تومان

قیمت اصلی 20.000.000 تومان
  • بانوان 50 جلسه ( جلسه ای 360.000 تومان)
  • آقایان 40 جلسه ( جلسه ای 450.000 تومان)

اعتبار 1 سال

عضویت شارژی

6.000.000 تومان

  • آقایان 10 جلسه ( جلسه ای 600.000 تومان)

اعتبار 1 سال

عضویت شارژی

4.800.000 تومان

  • بانوان 10 جلسه ( جلسه ای 480.000 تومان)

اعتبار 1 سال

ورودی آزاد

تک جلسه ای
آقایان جلسه ای 700.000 تومان

بانوان جلسه ای 580.000 تومان