کلیه افراد موظف به رعایت موازین شرعی و اخلاقی و عرف جامعه در مدت زمان استفاده از اماکن ورزشی مجموعه می باشند.

افراد موظف هستند از انجام هر گونه رفتارهای غیر ورزشی اعم از معاملاتی،شرط بندی و استفاده  داروهای نیروزا پرهیز نمایند .

مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال مفقود شدن اشیاء شخصی و قیمتی و نیز صدمات فیزیکی یا روحی وارده به افراد ندارد.

انتقال کارت عضویت مجموعه به سایر افراد ممنوع و در صورت بروز چنین امری کارت عضویت از درجه اعتبار ساقط شده و از ورود وی به مجموعه جلوگیری خواهد شد.

پکیج های اعتباری فروخته شده هریک زمان مشخص دارند که در زمان فروش به اعضا اعلام می گردد ( بدیهی است پس از اتمام پکیج اعتباری با خرید پکیج جدید مبلغ مانده از پکیج قبل انتقال می یابد و قواعد کسر بر اساس پکیج جدید خواهد بود  ) .

استفاده از کفش استاندارد و لباس ورزشی متعارف جهت استفاده از باشگاه الزامی است.

از پارک کردن خودروهایتان در مبادی پر خطر  جدا خودداری فرمائید.

هر گونه توهین به مسئولان مجموعه باعث باطل شدن کارت عضویت گردیده و حق هر گونه اعتراض به تصمیم مجموعه از فرد خاطی سلب می گردد.

با توجه به قوانین بهداشت استفاده حوله شخصی در اماکن آبی الزامی می باشد و حوله های مجموعه برای استفاده از سونا خشک در نظر گرفته شده است.